Why choose Eversar Sussex? (Currently only available in Afrikaans)

Eversar Sussex, geleë te Petrus Steyn in die Oos Vrystaat is vanjaar 49 jaar oud. Ons teel bekostigbare diere, met uitstaande eienskappe uit die bes beskikbare genetika in die land. Ons bulle word geselekteer vir bespiering, gladde haarkleed en groeivermoeë. Na speen ondergaan alle bulle ’n Fase D toets op die veld. Ons doel hiermee is nie maksimum groei nie, maar slegs om swak groeiers uit te skakel. Na die Fase D toets bly die bulle op die veld met net ’n lek. Die bulle word dan weer op die veld vir ons jaarlikse produksieveiling in September afgerond. Die bulle word dus nooit in ‘n kraal afgerond nie. Daarom is ons bulle gewoond aan stap en is fiks en maklik aanpasbaar.

Ons vroulike diere word geselekteer vir gladde haarkleed, goeie moederieenskappe, vrugbaarheid en aanpasbaarheid. Daarom is ons vroulike diere gesog en verkoop ons die koei Eversar Anita vir ‘n SA rekord prys in 2016 van R 85000-00.

Ons diere word op Oos Vrystaatse suurveld met koue winters aangehou, daarom is veld aanpasbaarheid vir ons van uiterste belang.

Ons doen al pelvismeting vir die laaste 20 jaar, op beide manlike en vroulike diere. Dit tesame met diere wat nie te hoë geboortemassa het nie, verseker dat diere sonder kalfprobleme aan die bedryf beskikbaar gestel word.

Alle diere word op bouvorm en syfers geselekteer omdat beide vir ons belangrik is. Hiermee word die wetenskap en die praktyk versoen. Eversar Sussex se Beraamde Teelwaarde vir geboortemassa is onder rasgemiddeld, terwyl ons Beraamde Teelwaarde vir groei en melk weer bo rasgemiddeld is.

Ons 28ste produksieveiling is vanjaar op 10 September 2019, op die plaas George, distrik Petrus Steyn. Die aanbod bestaan uit 35 geregistreërde bulle (2 jaar oud, gehard, goed bespierd en aanpasbaar) en 10 dragtige stoet vroulike diere (top teeldiere dragtig van, van die beste kuddevaars in die land)

Waarom spesifiek Eversar Sussex?

1.2.


3.


4.

5.

Vrugbaarheid: Vrugbaarheid is vir ons ononderhandelbaar, daarom word elke vroulike dier wat nie elke jaar dragtig raak nie, geslag. Hierdie vroulike diere word glad nie aan die mark beskikbaar gestel nie.

Kalwingsgemak: Ons diere se geboortemassa en geboortegewig teelwaarde is onder rasgemiddeld. Verder doen ons pelvismeting op al ons verse en bulle om sodoende diere wat sonder kalfprobleme is, te teel en beskikbaar te stel.

Swaar speenkalwers: Ons diere se groei is vêr bo die rasgemiddeld en ons bulle het voldoende bespiering om vir u swaar speenkalwers te teel.

Goeie moedereienskappe: Ons kudde se melkteelwaardes is bo die rasgemiddeld.

Gladde haarkleed: Eversar Sussex’e is bekend vir hulle gladde haarkleed.
 

6.
7.

8.

9.

Aanpasbaarheid: Veldaangepasde diere. Beeste loop op Oos-Vrystaatse suurveld. Daarom neem ons ook nie aan skoue deel nie, omdat dit slegs ‘n klein groepie diere bevoordeel wat op ‘n onnatuurlike wyse oorvoer word. Benewens die feit dat skoudiere nie vir veldaanpasbaarheid geevalueer kan word nie, maak hierdie diere ook die kuddes waaruit hulle kom se teelwaardes onakkuraat, omdat sekere klein groepies diere bevoordeel en gepamperlang word. By Eversar Sussex kan jy weet dat diere onder dieselfde toestande (veldtoestande) geevalueer word as waaronder hulle moet presteer en dat hulle deur akkurate syfers ondersteun word.

Gesondheidstatus: Kudde BM- en tuberkulose-negatief. Bulle vry van trichomoniase en vibriose. Alle inentings word stiptelik gedoen.

Groot kudde: As een van die grootste kuddes in die land, maak getalle streng seleksie moontlik.

Al hierdie eienskappe is deur streng seleksie oor 49 jaar vasgelê.

Kom koop vir jou ‘n rooi, swaar, vrugbare vleismasjien!

 

  Home Page
  About Us
  Sussex

  Senepol
  Gallery
  Contact Us

|
|
|
|
|

© 2014 - 2020   Eversar Sussex & Senepol
Website Terms & Conditions

|
|
|
|
|